ਮਾਰਚ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਾਰਿਸ਼ਸ਼ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ

ਕੁਆਲਾਲੰਮਪੁਰ-7/10/16-ਮਾਰਚ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਾਰਿਸ਼ਸ਼ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ੨੩੯ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

Share