ਪਟਰੋਲ ੧.੪੨ ਤੇ ਡੀਜਲ ੨.੦੧ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ੩੧ ਜੁਲਾਈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧੀ ਰਾਤ ਤੌ ਪਟਰੋਲ ੧.੪੨ ਤੇ ਡੀਜਲ ੨.੦੧ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

Share