ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਂ

ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਂ
ਕਰਨਾਲ -੨੬-ਸਤੰਬਰ-ਕਰਨਾਲ ਜੀ ਟੀ ਓਵਰ ਬਰਿਜ ਤੇ ਆਹਮੌ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਂਨ ਚਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹੋ ਗਏ .ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ

Share