ਪਿਸ਼ਾਵਰ-੧੮ ਸਤੰਬਰ. ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ .

ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ੪੨ ਮੌਤਾਂ
ਪਿਸ਼ਾਵਰ-੧੮ ਸਤੰਬਰ. ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ੨੯ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ.ਸੁਰਖਿਆ ਜਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ੧੩ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਅਤਵਾਦਆਿਂ ਨੇ ਧਮਾਕਖੇਜ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂਜੈਕਟਾਂਪਹਿਨੀਆਂਹੋਈਆਂਸਨ.ਉਨਾਂ੍ਹ ਕੋਲੋਂ੍ਹਹਥ ਗੋਲੇ ਬੰਬ ਤੇ ਏ ਕੇ੪੭ ਰਾe ੀਫਲਾਂ ਸਨ.

Share