ਜੰਮੂ-੧੧-ਸਤੰਬਰ.ਕੁਪਵਾੜਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੁਠ ਭੇੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜੁਆਨ ਤੇ ਦੋ ਉਗਰਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ

Share