ਬਸ ਹਾਦਸੇ

ਬਰਾਸੀਲੀਆ-੭-ਸਤੰਬਰ-ਬਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ੧੫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੇ ੩੦ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ.ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ.ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ.

Share